معرفی

مشخصات فردی

امیر آراسته

نام - نام خانوادگی : امیر   آراسته

پست الکترونیکی : arasteh@iaurasht.ac.ir , a.arasteh79@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : میکروبیولوژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : بیوشیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوشیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی (1388 تاکنون) 

مدیر گروه زیست شناسی (1396-1395)

عضو کارگروه زیست شناسی تعیین صلاحیت علمی دبیرخانه هیئت اجرایی جذب استان گیلان (1395 تاکنون) 

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1) عضو انجمن بیوشیمی ایران

2) عضو انجمن گیاهان دارویی ایران

3) عضو ستاد نانو

4) عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

5) عضو انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

امیر آراسته
امیر آراسته

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^